Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ja som cesta, prav...
Ja som cesta, pravda a život

Z Výkladu Jánovho evanjelia od svätého Tomáša Akvinského

 

Cestou je sám Kristus, a preto hovorí: „Ja som cesta.“ A je to dostatočne zdôvodnené, lebo „skrze neho máme prístup k Otcovi.“


Lenže táto cesta nie je rozdielna od cieľa, ale s ním totožná, preto dodáva: „Pravda a život.“ A tak je on zároveň cestou i cieľom.


Cestou podľa ľudskej prirodzenosti, cieľom podľa božskej. Teda ako človek hovorí: „Ja som cesta“ a ako Boh dodáva: „Pravda a život.“ Týmito dvoma sa priliehavo označuje cieľ tejto cesty.
Lebo cieľ tejto cesty je cieľom ľudskej túžby. Veď človek túži predovšetkým po dvoch veciach: najprv po poznaní pravdy, čo je vlastné iba jemu, a potom po ustavičnom bytí, čo je spoločné všetkým veciam. Kristus je však cestou, ktorou sa prichádza k poznaniu pravdy, lebo on sám je pravda: „Veď ma, Pane, v pravde a budem kráčať po tvojej ceste.“ Kristus je aj cestou, ktorou sa prichádza k životu, lebo on sám je život: „Ukázal si cestu života.“


A tak za cieľ tejto cesty označil pravdu a život. A oboje bolo vyššie povedané o Kristovi. Najprv preto, že on je život: preto „v ňom bol život“; a potom preto, že je pravda, lebo „bol svetlom ľudí“; a svetlo, to je pravda.


Ak sa teda pýtaš, kadiaľ máš ísť, prijmi Krista, lebo on je cesta: „Toto je cesta, kráčajte po nej.“ Aj Augustín hovorí: „Kráčaj cez človeka a prídeš k Bohu.“ A lepšie je krívať po ceste, ako kráčať veľkými krokmi mimo cesty. Lebo ten, kto kríva po ceste, aj keď slabo napreduje, blíži sa k cieľu. Kto však kráča mimo cesty, čím rýchlejšie beží, tým viac sa vzďaľuje od cieľa.


Ak sa pýtaš, kam máš ísť, primkni sa ku Kristovi, lebo on je pravda, ku ktorej túžime dospieť: „Moje ústa budú vravieť pravdu.“ Ak sa pýtaš, kde máš zotrvať, primkni sa ku Kristovi, lebo on je život: „Kto mňa nájde, nájde život a dosiahne spásu u Pána.“


Primkni sa teda ku Kristovi, ak chceš byť istý, a nebudeš môcť zablúdiť, lebo on je cesta. Preto tí, čo sa primknú k nemu, nekráčajú po neschodnej, ale po rovnej ceste. Ani sa nemôže pomýliť, lebo on je pravda a učí plnej pravde, veď povedal: „Na to som sa narodil a na to som prišiel, aby som vydal svedectvo pravde.“ A nemôže byť ani zmätený, lebo on je život a dáva život, ako hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

zdroj obrázku : www.blog.tyzden.sk

MTU4YjFiOD