Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Krst z nás robí nové...
Ako krst z nás robí nové stvorenie

 Krst nielenže očisťuje od všetkých hriechov, ale novopokrsteného robí aj „novým stvorením“ (2Kor 5,17), adoptívnym Božím synom,  ktorý sa stal účastným na Božej prirodzenosti,  Kristovým údom, Kristovým spoludedičom a chrámom Ducha Svätého.       

Duchovný pokrok smeruje k stále dôvernejšiemu zjednoteniu s Kristom. Toto zjednotenie sa volá „mystické“ („tajomné“), lebo prostredníctvom sviatostí („svätých tajomstiev“) má účasť na Kristovom tajomstve a v Kristovi na tajomstve Najsvätejšej Trojice.

Boh nás všetkých volá na toto dôverné zjednotenie so sebou, hoci osobitné milosti alebo mimoriadne znamenia tohto mystického života sú dané   iba niektorým, aby sa tak stal zjavným nezaslúžený dar, ktorý bol daný všetkým.

           

                                                                                                                                    

                                                                                                                            KKC        

 

 

 

 

 

M2IxNTM5Z