Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Všetci, ktorých vedie
Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi

Je sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu.

V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu Synovi.

Dopĺňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich prijímajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia.

„Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi…“ (Rim 8,14.17).

                                                       L. Záborský : Duch Svätý a Človek

ZWUxM2Ji