Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Božia láska je...
Božia láska je večná

Božia láska je „večná“ (Iz 54,8):
„Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba“ (Iz 54,10).
„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som si ťa milosrdne pritiahol“ (Jer 31,3).

Svätý Ján ide ešte ďalej, keď tvrdí: „Boh je láska“ (1Jn 4,8.16).
Samotné Božie bytie je Láska.


Keď Boh v plnosti času posiela svojho jednorodeného Syna a Ducha lásky, zjavuje svoje najvnútornejšie tajomstvo:
on sám je večná výmena lásky: Otec, Syn a Duch Svätý, a nás určil na to, aby sme mali na nej účasť.

 

KKC

                                           Zdroj obrázku: www.zasvatenyzivot.sk

                                             

Y2M3NDd