Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Božiu veľkosť nemožno
Božiu veľkosť nemožno preskúmať

Boh je nekonečne väčší ako všetky jeho diela:
jeho „veleba sa vznáša nad nebesia“ (Ž 8,2) ,
jeho „veľkosť nemožno preskúmať“ (Ž 145,3) .


Ale keďže je zvrchovaným a slobodným Stvoriteľom
a prvou príčinou všetkého, čo jestvuje, je prítomný
v najhlbšom vnútri svojich stvorení: „Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17,28) .

Podľa slov svätého Augustína Boh je
„vnútornejší ako to, čo je vo mne najvnútornejšie, a vyšší ako to, čo je vo mne najvyššie“.

KKC

Zdroj fotografie: archív redakcie

NDZkZ