Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O krste
O krste

 Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením… Voláme ho darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším menom.

 

Volá sa darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič;

               milosťou, lebo sa udeľuje aj vinníkom;

               krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode;

               pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých 

               pomazávali);

               osvietením, lebo je jasom a svetlom;

               rúchom, lebo zakrýva našu pohanu;

               kúpeľom, lebo obmýva;

               pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením [Božej] nadvlády.                                    

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                           KKC

Krst Pána

Y2U4YT