Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Poslúchať vo viere
Poslúchať vo viere

Poslúchať vo viere znamená slobodne sa
podriadiť počutému slovu, lebo jeho pravdivosť
zaručuje Boh, ktorý je Pravda sama.

 

KKC

              Zdroj obrázku: www.katolickenoviny.sk

NDdkZm