Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Cháp aby si veril
Cháp, aby si veril: ver, aby si chápal

„Viera sa snaží pochopiť “: patrí k viere, že veriaci túži lepšie poznať toho, komu uveril, a lepšie pochopiť to, čo zjavil.  Hlbšie poznanie zasa vzbudí väčšiu vieru, čoraz väčšmi zapálenú láskou. A tak podľa výroku svätého Augustína: „Cháp, aby si veril: ver, aby si chápal.“

 

„Aby sa však chápanie Zjavenia čoraz väčšmi prehlbovalo… Duch Svätý ustavične zdokonaľuje vieru svojimi darmi.“  

 

                                                                                                                                      KKC

NTUxMTQyY