Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Padlý človek potrebov
Padlý človek potreboval toho, kto by ho zdvihol

Naša prirodzenosť bola chorá a potrebovala lekára.

Padlý človek potreboval toho, kto by ho zdvihol. Prišiel o život a potreboval toho, kto by ho oživil. Stratil účasť na dobre a potreboval toho, kto by ho priviedol späť k dobru. Bol zatvorený v temnotách a potreboval svetlo.

Zajatec hľadal záchrancu, porazený pomocníka, utláčaný porobou osloboditeľa.

Sú to azda nepatrné a bezvýznamné dôvody, aby pohli Boha zostúpiť a navštíviť ľudskú prirodzenosť, keď bolo ľudstvo v takom nešťastnom a biednom položení?“

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         KKC

 

 Autor fotografie : I.V.

ZDJkYTE1Z