Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Zvestovanie Panne Márií
Zvestovanie Panne Márií

Zvestovaním Panne Márii sa začína „plnosť času“ (Gal 4,4), čiže splnenie prisľúbení a príprav.


Mária je povolaná počať toho, v ktorom bude telesne prebývať „celá plnosť božstva“(Kol 2,9).


Božia odpoveď na jej otázku: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1,34)
poukazuje na moc Ducha: „Duch Svätý zostúpi na teba“ (Lk 1,35).

Čo Katolícka cirkev verí o Márii, zakladá sa na tom, čo verí o Kristovi;
ale čo učí o Márii, osvetľuje zasa jej vieru v Krista.

 

 KKC

               Autor: Leonardo da Vinci – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76613573

YWEwYzUxY