Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Slávnosť Krista Kráľa
Slávnosť Krista KráĽa

Na slávnosť Krista Kráľa  myšlienky na zamyslenie sa nachádzajú v KKC (Katechizmus katolíckej cirkvi).

547 Ježiš sprevádza svoje slová mnohými „mocnými činmi, divmi a znameniami“ (Sk 2,22), ktoré ukazujú, že Kráľovstvo je prítomné v ňom. Dosvedčujú, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš.

549 Keď Ježiš oslobodil niektorých ľudí od pozemského zla, akým je hlad, nespravodlivosť, choroba a smrť, vykonal mesiášske znamenia. Neprišiel však preto, aby odstránil všetko zlo na svete, ale aby vyslobodil ľudí z najťažšieho otroctva, z otroctva hriechu, ktoré im prekáža v ich povolaní Božích detí a spôsobuje všetky ich ľudské zotročenia.

D. Nemec, farár

Zdroj obrázku : http://immaculata.minorite.cz/

OTNkYzQ1Y