Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pravidlá,ktoré platia
Pravidlá, ktoré platia vo všetkých prípadoch

Niektoré pravidlá platia vo všetkých prípadoch:


— Nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.
— „Zlaté pravidlo“: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12) .
— Láska sa vždy prejavuje úctou k blížnemu a rešpektovaním jeho svedomia:

„Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi“ (1Kor 8,12) .

 

KKC

ZmI4Zjdm