Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Zo všetkých síl konajme
Zo všetkých svojich síl konajme spravodlivé skutky

Veď sám Stvoriteľ a Pán všetkého plesá nad svojimi dielami. Nebesia upevnil svojou najvyššou zvrchovanou mocou a ozdobil ich svojou nepochopiteľnou múdrosťou. Oddelil aj zem od vody, ktorá ju obklopuje, a nehybne ju postavil na pevnom základe svojej vôle. Aj zvieratá, čo sa na nej hýbu, svojím rozkazom povolal k bytiu. More i živočíchy, čo v ňom žijú, napred pripravil a potom svojou mocou uzavrel.

A okrem toho všetkého vytvoril svojimi svätými a nepoškvrnenými rukami najvznešenejšieho a vďaka rozumu najvyššieho živočícha, nezmazateľný znak svojho obrazu, človeka. Veď Boh hovorí takto: „Urobme človeka na náš obraz a na našu podobu. A stvoril Boh človeka, muža a ženu ich stvoril.“ A keď toto všetko dokončil, schválil to, požehnal a riekol: „Vzrastajte a množte sa.“ Uvedomme si, že všetci spravodliví boli ozdobení dobrými skutkami a že aj sám Pán sa radoval zo slávy svojich diel. Keď teda máme takýto príklad, bez meškania prijmime jeho vôľu a zo všetkých svojich síl konajme spravodlivé skutky.

svätý pápež Klement

ZjRkNjY