Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O láske
O Láske

Láska až „do krajnosti“ (Jn 13,1) dáva Kristovej obete hodnotu
vykúpenia a odčinenia, uzmierenia a zadosťučinenia.
Ježiš nás pri obete svojho života všetkých poznal a miloval.

To, že v Kristovi jestvuje božská osoba Syna, ktorá presahuje
a zároveň objíma všetky ľudské osoby a robí Krista Hlavou
celého ľudstva, robí možnou jeho vykupiteľskú obetu za všetkých.

KKC

                      L. Záborský - Svetlo neba

MTc0Y