Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» ARCHIV - Ovocie Ducha
Ovocie Ducha

Ten, ktorý nás naštepil na pravý vinič, spôsobí, že budeme prinášať „ovocie Ducha“, ktorým je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23). Duch je náš život. Čím viac sa zriekame seba samých, tým viac Duch pôsobí, aby sme podľa Ducha aj konali.


„Skrze Ducha Svätého sa dáva navrátenie do raja, vstup do nebeského kráľovstva a návrat do stavu adoptovaných synov: dáva sa odvaha volať Boha svojím Otcom, umožňuje sa mať účasť na Kristovej milosti, volať sa synom svetla a mať podiel  na večnej sláve.“

 

                                                                                                                                                          KKC

 

 L.Záborský "Duch Svätý"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDdlNjI2ND