Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Veľká noc je sviatok
Veľká noc je sviatok sviatkov

Ekonómia spásy pôsobí v rámci času, ale od jej splnenia
v Ježišovej Veľkej noci a v zoslaní Ducha Svätého
sa už vopred okusuje a anticipuje koniec dejín a Božie kráľovstvo vstupuje do nášho času.

Preto veľká noc nie je iba jeden zo sviatkov medzi ostatnými sviatkami. Je to „sviatok sviatkov“, „slávnosť slávností“,

KKC

M2UyYj