Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Z rečí sv. biskupa Augu
Z Rečí svätého biskupa Augustína

Autor obrázku: Margita Vernerová

Sme šťastní, ak to, čo počúvame a spievame, aj robíme.

Lebo keď počúvame, to je naša sejba, a činnosť, to je ovocie semena. Toto som povedal na začiatok, lebo chcem povzbudiť vašu lásku, aby ste nechodili do kostola bez úžitku tak, že počujete toľko dobrého, a pritom by ste nerobili dobre.

Lebo „jeho milosťou sme spasení“, ako hovorí Apoštol, „nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval; lebo sme spasení jeho milosťou“.

Veď tomu nepredchádzal nejaký dobrý život, ktorý by bol musel on zhora milovať a obdivovať a povedať: Poďme, pomôžme týmto ľuďom, lebo dobre žijú. Náš život sa mu nepáčil, ani sa mu na nás nepáčilo nič, čo sme my robili, ale čo v nás urobil on, to sa mu páčilo.

A tak, čo sme urobili my, to zavrhne, čo urobil on, to spasí.

Neboli sme teda dobrí.

A zmiloval sa nad nami a poslal svojho Syna, ktorý zomrel nie za dobrých, ale za zlých, nie za spravodlivých, ale za bezbožných.

Autor obrázku: MV

ZjFiYjIyZD