Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- V Ježišovi prebýva ...
V Ježišovi prebýva celá plnosť božstva

Od plienok jeho narodenia až po ocot jeho umučenia
a šatku jeho vzkriesenia je všetko v Ježišovom živote
znakom jeho tajomstva.

Prostredníctvom jeho skutkov, jeho zázrakov a slov
bolo zjavené, že „v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2,9) .

Jeho ľudská prirodzenosť sa tak javí ako „sviatosť“,
čiže ako znak a nástroj jeho božstva a spásy, ktorú so sebou prináša:

čo bolo v jeho pozemskom živote viditeľné, privádzalo
k neviditeľnému tajomstvu jeho Božieho synovstva a jeho vykupiteľského poslania

KKC

                                                   L. Zíborský - Kristu pri modlitbe
OTc2Nzlj