Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Kristovo zmŕtvychvstani
Kristovo zmŕtvychvstanie

Kristovo zmŕtvychvstanie nebolo návratom do pozemského života, ako to bolo pri vzkrieseniach, ktoré vykonal pred Veľkou nocou: pri vzkriesení Jairovej dcéry, naimského mládenca a Lazára.

Tieto vzkriesenia boli zázračnými udalosťami, ale ľudia zázračne vzkriesení znovu dostali Ježišovou mocou „normálny“ pozemský život. Raz opäť zomrú.

Kristovo zmŕtvychvstanie je podstatne odlišné.

On vo svojom vzkriesenom tele prechádza zo stavu smrti do iného života mimo času a priestoru.
Ježišovo telo je pri vzkriesení naplnené mocou Ducha Svätého.


Má účasť na Božom živote v stave svojej slávy, takže svätý Pavol môže o Kristovi povedať, že je „nebeským človekom“.

 

KKC

  L.Záborský: Vzkriesený Kristus a Mária Magdaléna

MjkxOTMxM