Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -Ako máme prosiť
Ako máme prosiť

Evanjelisti zachovali dve výslovnejšie Ježišove modlitby z čias jeho verejného účinkovania.

Druhú Ježišovu modlitbu uvádza svätý Ján pred vzkriesením Lazára. Túto udalosť predchádza vzdávanie vďaky: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul;“ v tom je zahrnuté, že Otec vždy vypočuje jeho prosbu. A Ježiš hneď dodáva: „Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ.“

Z toho vyplýva, že Ježiš prosí stále.

Tak nám Ježišova modlitba, založená na vzdávaní vďaky, ukazuje, ako máme prosiť: skôr ako je dar udelený, Ježiš sa odovzdáva tomu, ktorý dáva a ktorý dáva seba samého vo svojich daroch. Darca je vzácnejší ako udelený dar; je „poklad“, v ktorom je srdce jeho Syna; dar sa udeľuje „navyše“.

KKC

                                                                     L. Záborský - Kristus pri modlitbe

MDU4O