Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Kým nepríde...
Kým nepríde

Ježišov príkaz opakovať jeho úkony a jeho slová „kým nepríde“ (1Kor 11,26)
nevyžaduje iba spomienku na Ježiša a na to, čo urobil.


Vzťahuje sa aj na liturgické slávenie – prostredníctvom apoštolov
a ich nástupcov – pamiatky Krista, jeho života, jeho smrti, jeho zmŕtvychvstania
a jeho príhovoru u Otca.

KKC

                                                      L. Záborský - "Svetlo neba"

 

 

YTBhMTQ0N2