Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- Kríž je jediný a pravý
Kríž je jediný a pravý rebrík do raja

Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný „prostredník medzi Bohom   a ľuďmi“ (1Tim 2,5).

Keďže sa však vo svojej vtelenej osobe „určitým spôsobom zjednotil s každým človekom“, „dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym Bohu stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve“. On sám vyzýva svojich učeníkov,  aby vzali svoj kríž a nasledovali ho, lebo on trpel za nás  a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach. Chce totiž do svojej vykupiteľskej obety  zapojiť aj tých, ktorí okusujú jej dobrodenie ako prví.

To sa vo vrcholnej miere uskutočňuje v osobe jeho Matky, ktorá je s tajomstvom jeho vykupiteľského utrpenia spojená vnútornejšie než ktokoľvek iný: „Kríž je jediný a pravý rebrík do raja a okrem neho niet iného.“
                             

                                                                                                                                         KKC

 Autor fotografie: MV (vlastný archív redakcie)

ZTljNmU5Nj