Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Titulka
Základné informácie o farnosti

Farnosť Nová Ves nad Váhom

 

Rímskokatolícky farský úrad

Nová Ves nad Váhom

916 31 Nová Ves nad Váhom č.158

 

ThLic.  Ing. Mgr. Dušan Nemec

Telefón : 032 / 77 98 106

Mobil: 0944 302 117

OGY1M2NlZ