Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Duchu Svätom
O Duchu Svätom

Duch Svätý je akoby miazgou Otcovho viniča, ktorý prináša svoje ovocie  na ratolestiach.

 V liturgii sa uskutočňuje najvnútornejšia spolupráca  medzi Duchom Svätým a Cirkvou.  On, Duch spoločenstva, zostáva ustavične v Cirkvi, a preto je Cirkev veľkou sviatosťou spoločenstva s Bohom  zhromažďujúcou roztratené Božie deti. 

KKC

 

                                                                                                                                                                                                                                     L. Záborský - Duch Svätý a človek     

ZGQ0OD