Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Liturgia Eucharistie
Liturgia Eucharistie

Liturgia Eucharistie prebieha podľa základnej štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po naše časy. Rozvíja sa v dvoch hlavných momentoch, ktoré tvoria v základe jednotu:

— zhromaždenie sa, liturgia slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich;
— eucharistická liturgia s predložením chleba a vína, konsekračným vzdávaním vďaky a prijímaním.

Liturgia slova a eucharistická liturgia tvoria spolu „jediný úkon kultu“; stôl pripravený  pre nás v Eucharistii je totiž zároveň stolom Božieho slova i stolom Pánovho tela.

Či to nie je samotný priebeh večere zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi?

Cestou im vysvetľoval Písma, a keď si potom sadol s nimi k stolu, „vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho“ .KKC

 

 

YWVmMTFkZ