Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Kontemplatívna modlitba
Kontemplatívna modlitba

Čo je kontemplatívna modlitba? Svätá Terézia odpovedá: „Podľa môjho názoru kontemplatívna modlitba nie je nič iné ako dôverný priateľský styk, v ktorom sa často zdržiavame sami s tým, o ktorom vieme, že nás miluje.“

Kontemplatívna modlitba hľadá toho, „ktorého z tej duše milujem“ (Pies 1,7),  čiže Ježiša a v ňom Otca.

Vstup do kontemplatívnej modlitby je podobný vstupu do eucharistickej liturgie: pod pôsobením Ducha Svätého máme „sústrediť“ srdce  a celú svoju bytosť, prebývať  v Pánovom príbytku, ktorým sme my, vzbudiť si vieru, aby sme vstúpili do prítomnosti toho, ktorý nás očakáva, odložiť svoje masky a obrátiť svoje srdce k Pánovi,  ktorý nás miluje, aby sme sa mu odovzdali ako obetný dar, ktorý treba očistiť a pretvoriť.

                   

                 

                                                                                                                                                                                                                                                      KKC   

 

L. Záborský - "Kristus pri modlitbe"

ODU3YWUw