Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Kráľovstvo patrí ...
Slovo sa telom stalo

Veríme a vyznávame, že Ježiš z Nazareta,
Žid narodený z dcéry Izraela v Betleheme
za čias kráľa Herodesa Veľkého a cisára Augusta I.,
povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný v Jeruzaleme
pod miestodržiteľom Ponciom Pilátom, za vlády cisára Tibéria,

je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom; že „vyšiel od Boha“ (Jn 13,3) ,
„zostúpil z neba“ (Jn 3,13;6,33) a „prišiel v tele“ (1Jn 4,2) ,
lebo „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

KKC

  

Kráľovstvo patrí chudobným a maličkým

Všetci ľudia sú povolaní vojsť do Kráľovstva.
Toto mesiášske kráľovstvo, ohlasované najprv synom Izraela,
má prijať ľudí zo všetkých národov. Kto chce doň vojsť, musí prijať Ježišovo slovo.

Kráľovstvo patrí chudobným a maličkým, čiže tým, ktorí ho prijali s pokorným srdcom.

KKC

ZjFkNmQx