Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Lakomec sa nikdy ...
Lakomec sa nikdy nezasýti peniazmi

,Lakomec sa nikdy nenasýti peniazmi‘ (Kaz 5,9).“

Desiate prikázanie zakazuje chamtivosť a túžbu bez miery si privlast ňovať pozemské dobrá.

Ježiš prikazuje svojim učeníkom, aby mu dali prednosť pred všetkým a pred všetkými a navrhuje im, aby sa zriekli všetkého, čo majú, pre neho a pre evanjelium. Príkaz odpútať sa od bohatstva je záväzný pre vstup do nebeského kráľovstva.

Všetci veriaci v Krista sa majú snažiť „správne usmerňovať svoje náklonnosti, aby im používanie pozemských vecí a lipnutie na bohatstve proti duchu evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o dokonalú lásku“.


KKC

MzBlMjA3M