Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Kristov krst
Kristov krst

Uctime si teda dnes Kristov krst a slávme dôstojne tento sviatok.

Celkom sa očistite a dajte sa očistiť. Boh sa z ničoho tak neteší, ako z obrátenia a spásy človeka, pre ktorého je každé slovo a každá sviatosť, aby ste svietili ako hviezdy na oblohe a boli  životnou silou pre ostatných ľudí.

Tak budete stáť ako dokonalé svetlá pri onom veľkom svetle a naplní vás jas toho svetla, ktoré je v nebi, a budete požívať oveľa jasnejšie a čistejšie svetlo Trojice, z ktorého iba jeden lúč, vychádzajúci z jediného božstva, ste nateraz neúplne prijali v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen.

 

sv. Gregor NaziánskyKrst Pána ( Zdroj obrázku: www.haligovce.fara.sk )

MTcyYjc