Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Zjavenie prijaté vierou
Zjavenie prijaté vierou

 

Človek má schopnosti, ktoré mu umožňujú poznať jestvovanie osobného Boha.

Aby sa však mohol dostať do dôverného vzťahu s Bohom, chcel sa mu Boh zjaviť a darovať mu milosť, aby mohol toto Zjavenie vierou prijať.

Predsa však dôkazy jestvovania Boha môžu na vieru pripraviť a pomáhať pochopiť, že viera nie je v rozpore s ľudským rozumom.                               

KKC

            

 

 

                                                                                                                        

 

NzdmZjl