Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Desatoro
Desatoro

Starý zákon je prvou fázou zjaveného zákona.

Jeho morálne predpisy sú zhrnuté v desiatich prikázaniach.
Prikázania Desatora kladú základy povolania človeka stvoreného na Boží obraz.
Zakazujú, čo sa protiví láske k Bohu a k blížnemu, a predpisujú, čo je pre ňu podstatné.

KKC

OTA0NT