Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Nech sa radujú srdcia
Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána

Hoci človek môže na Boha zabudnúť alebo ho odmietnuť,
Boh neprestáva volať každého človeka, aby ho hľadal,
a tak žil a našiel šťastie.


Ale toto hľadanie vyžaduje od človeka všetko jeho rozumové úsilie,
jeho dobrú vôľu, „úprimné srdce“, ako aj svedectvo iných, ktorí ho učia hľadať Boha.

„Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána“ (Ž 105,3)

 

KKC

 

 

MmFlODBi