Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Po dobrom si vysvetľo
Po dobrom si vysvetľovať nejasný výrok blížneho

Aby sa vyhlo nerozvážnemu posudzovaniu, každý sa má usilovať,
pokiaľ je to možné, vysvetľovať si v priaznivom zmysle myšlienky,
slová a skutky svojho blížneho:

„Predpokladá sa, že každý dobrý kresťan má byť ochotnejší skôr
po dobrom si vysvetľovať nejasný výrok blížneho, než ho odsúdiť.
Ak si ho nijako nemôže vysvetliť po dobrom, nech sa ho opýta,
ako ho chápe; a ak ho chápe nesprávne, nech ho láskavo opraví.

 

KKC

 

YjhhZmJ