Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Cieľ katechézy
Cieľ katechézy

“ Cieľom katechézy je:
„Uviesť… do spoločenstva… s Ježišom Kristom;
jedine on môže priviesť človeka k láske Otca v Duchu

a dať mu účasť na živote Najsvätejšej Trojice.“

KKC

 

ZDIyNmVh