Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Človek nesmie pohrdať
Človek nesmie pohŕdať telesným životom

Telo človeka má účasť na dôstojnosti „Božieho obrazu“;  je ľudským telom práve preto, že ho oživuje duchovná duša, a celá ľudská osoba je určená  na to, aby sa  v Kristovom (tajomnom) tele stala chrámom Ducha.

 

 „Človek, jeden z tela a z duše, svojou telesnou stránkou zahŕňa v sebe prvky hmotného sveta, takže prostredníctvom neho dosahujú svoj vrchol  a pozdvihujú hlas na slobodnú oslavu Stvoriteľa.  Človek teda nesmie pohŕdať telesným životom, ale naopak, musí považovať svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má byť vzkriesené v posledný deň.“    

                                                                                                                        

 

                                                                                                                          KKC

MWVhZD