Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O nasledovaní Krista
O nasledovaní Krista

Treba si osvojiť presvedčenie, že prvotným povolaním kresťana je nasledovať Ježiša Krista:   „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden.”

Stať sa Ježišovým učeníkom znamená prijať pozvanie patriť do Božej rodiny a žiť v súlade s jeho spôsobom života: „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka“ (Mt 12,50). Rodičia majú s radosťou a vďakou prijať a rešpektovať volanie Pána, ktorým sa obracia na niektoré z ich detí, aby ho nasledovalo v panenstve pre Kráľovstvo, v zasvätenom živote alebo v kňazskej službe.

Nasledujúc Krista a spojení s ním, môžu napodobňovať „Boha ako milované deti“ a žiť „v láske“ (Ef 5,1-2) tým, že prispôsobia svoje myšlienky, slová a skutky zmýšľaniu „Krista Ježiša“ (Flp 2,5) a budú nasledovať jeho príklad.

KKC

ZWE5ZjFh