Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O čistom srdci
O čistom srdci

Tým, čo majú „čisté srdce“,  je prisľúbené, že uvidia Boha z tváre do tváre a že mu budú podobní. Čistota srdca je predpokladom videnia Boha. Už teraz nás robí schopnými vidieť všetko z hľadiska Boha  a prijímať druhého ako „blížneho“; dovoľuje nám vnímať ľudské telo, vlastné i telo blížneho, ako chrám Ducha Svätého, prejav Božej krásy.

Čistota srdca nám umožní vidieť Boha; už teraz nám umožňuje vidieť všetko   z hľadiska Boha.

Túžba po pravom šťastí oslobodzuje človeka od nezriadenej náklonnosti k bohatstvám tohto sveta, aby sa zavŕšila vo videní Boha  a v jeho blaženosti. „Prisľúbenie [vidieť Boha] je také veľké, že presahuje najvyššiu hranicu blaženosti… Lebo vidieť znamená v Písme to isté ako vlastniť…

 


KKC

ZDQ3MzUxZD