Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boží syn sa zjavil
Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky

Písmo dosviedča neblahý vplyv toho, ktorého Ježiš volá „vrah od počiatku“ (Jn 8,44)
a ktorý sa dokonca pokúšal odvrátiť Ježiša od poslania, ktoré mu zveril Otec.
„Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1Jn 3,8) .

Najzávažnejším z týchto skutkov vzhľadom na následky bolo
klamné zvádzanie, ktorým diabol naviedol človeka, aby neposlúchol Boha.

KKC

L.Záborský - Svetlo neba

YmM3YTZk