Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Na koho čakám ?

Na koho čakám?

Slovo advent znamená čakanie. Poznáme rôzne druhy čakania: mladomanželia čakajú na narodenie dieťaťa, rodina na návrat otca z cudziny, pacient na výsledok vyšetrenia, študent na výsledok skúšky, zamilovaný na stretnutie s milovanou osobou ...

Celá Cirkev teraz čaká – na príchod Krista. Rozlišujeme tri príchody Krista: ten prvý (do Betlehema ), druhý príchod („ parúzia“, čiže slávny Kristov príchod na konci vekov ) a „prostredný“ príchod (keď Ježiš prichádza k nám osobne a stretá sa s nami v konkrétnom živote).

Čakať Krista máme aktívne. Najlepšie je začať obnovou svojho modlitbového života. Slovenský maliar Ladislav Záborského hovorí o svojej skúsenosti, ako sa naučil modliť: „Počas komunizmu ma pre vieru uväznili na samotke, strávil som sám v cele päť mesiacov. Bol to najtvrdší typ väzenia. Nemal som stoličku ani stôl, celý deň sa musel prechádzať. Svetlo muselo svietiť do očí aj v noci. A ja som objavil ako prežiť. Písal som si duchovné básne - na dno plechového lavóra: potrel som ho mydlom, zubom hrebeňa písal verše a učil sa ich naspamäť. Na samotke sa mnohí zbláznili, ale veriaci tu našli Boha. Ja to považujem za päť najkrajších mesiacov môjho života. Sám s Bohom. Stála modlitba. Mal som stravu, ubytovanie a chránili ma, aby ma nikto nevyrušoval ...Smile

Prijmi, prosím, niekoľko inšpirácií do adventu:

1.  Vytvor si v advente čas ticha pre Ježiša, tú svoju dobrovoľnú „celu“. Uzavri sa pred rušivými vplyvmi. Človek, ak chce dosiahnuť Boha, musí sa odpútať, odrezať od toho, na čo je naviazaný ( obmedziť TV, mobil, internet ). Zriecť sa v advente toho, čo napĺňa dušu balastom  (napr. aj čítania reklamných letákov ) Nenechaj sa olúpiť o advent svetom konzumu. Ponor sa do vnútorného ticha pred Pánom.   Lebo ticho lieči - a kto z nás je úplne zdravý ...?

2.   Priestor a čas, ktorý takto získaš, venuj Bohu. Urči si pevný čas na osobnú modlitbu, na čítanie z Biblie alebo hodnotnej knihy, častejšiu sv.omšu, ale i na prechádzku v prírode spojenú s ružencom alebo zamyslením.

Urob proste nejaký krok. Inak neprežiješ duchovné Vianoce, ale upachtený zhonom, nákupmi a prízemnými starosťami  do nich vplávaš a potom sa spýtaš: A čo teraz s nimi?  Proste nebudeš schopný ich vnútorne prežiť.

Nezabudni:

V advente čaká aj Boh – na teba!  Nesklam jeho očakávania!

Blažej Čaputa, farár

ODRiMTk0