Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Nebudeš pokúšať Pána
Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha

Pokúšanie Boha spočíva v tom, že sa slovom alebo skutkom podrobuje skúške jeho dobrota  a jeho všemohúcnosť.  Takto aj satan chcel od Ježiša dosiahnuť, aby sa vrhol z chrámu, a tak prinútil Boha zakročiť.

Ježiš mu čelí Božím slovom: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ (Dt 6,16). Vyzývavý postoj obsiahnutý v takomto pokúšaní Boha zraňuje úctu a dôveru, ktoré sme povinní mať k nášmu Stvoriteľovi a Pánovi.

Zahŕňa vždy pochybovanie o Božej láske a o Božej prozreteľnosti a moci. 
                             

                                                                                                                                         KKC

 

http://m.congregatiojesu.com

Y2FmMDE1O