Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Kontenplatívna modlitba
Čo je kontemplatívna modlitba?

Boh našej viery sa zjavil ako Ten, ktorý je; dáva sa poznať ako „veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34,6). Jeho samotné Bytie je Pravda a Láska.

 

"Boh je láska a žije sám v sebe z tajomstva osobného spoločenstva lásky. Čo je kontemplatívna modlitba? Svätá Terézia odpovedá: „Podľa môjho názoru kontemplatívna modlitba nie je nič iné ako dôverný priateľský styk, v ktorom sa často zdržiavame sami s tým, o ktorom vieme, že nás miluje.“


Kontemplatívna modlitba hľadá toho, „ktorého z tej duše milujem“ (Pies 1,7), čiže Ježiša a v ňom Otca. Hľadáme ho, lebo túžiť po ňom je vždy začiatkom lásky a hľadáme ho v čistej viere, v tej viere, ktorá nám dáva narodiť sa z neho a žiť  v ňom.    

 

 

 

 

                                                                                                                                KKC

MmFjOTFlZj