Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O hĺbke lásky Otca
O hĺbke lásky Otca

Dynamiku obrátenia a pokánia vynikajúco opísal Ježiš v podobenstve o „márnotratnom synovi“,  ktorého stredobodom je „milosrdný otec“  (Lk 15,1l -24): očarenie klamlivou slobodou, opustenie otcovského domu; krajná  bieda, v ktorej sa syn nájde, keď premárnil svoj majetok; hlboké poníženie  , keď sa vidí donútený pásť svine, a ešte horšie, keď túži nasýtiť sa strukmi, čo žrali svine; uvažovanie nad tým, čo stratil; ľútosť a rozhodnutie priznať pred otcom svoju vinu; návrat; veľkodušné otcovo prijatie; otcova radosť – to sú charakteristické momenty procesu obrátenia.

Krásne šaty, prsteň a slávnostná hostina sú symbolmi tohto nového, čistého, dôstojného   a radostného života človeka, ktorý sa vracia k Bohu a do lona svojej rodiny, ktorou je Cirkev.

Jedine Kristovo srdce, ktoré pozná hĺbku lásky svojho Otca, mohlo nám zjaviť priepasť jeho milosrdenstva takýmto jednoduchým a krásnym spôsobom.

KKC

Márnotratný syn - Zdroj obrázku: www.zachej.sk

NWI4ZGY0