Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-V Pánovom dedičstve
Budem sa zdržiavať v Pánovom dedičstve.

Z Rečí blahoslaveného Izáka, opáta kláštora v Stelle

 

A istým spôsobom je každá veriaca duša nevestou Božieho Slova, Kristovou matkou, dcérou a sestrou a plodnou pannou. Teda čo hovorí Božia múdrosť čiže Otcovo Slovo o Cirkvi všeobecne, to platí o Márii osobitne a jednotlivo o veriacej duši.

Ona hovorí: „Budem sa zdržiavať v Pánovom dedičstve.“

Pánovo dedičstvo je všeobecne Cirkev, osobitne Mária a jednotlivo každá veriaca duša. V stánku Máriinho lona sa Kristus zdržal deväť mesiacov, v stánku veriacej Cirkvi sa zdrží až do konca sveta a v poznaní a láske veriacej duše sa bude zdržiavať po všetky veky vekov.

NmI5MTY3Mz