Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Dokonalosti ako ovoci
Dokonalosti ako ovocie Ducha

Ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás Duch Svätý utvára ako prvotiny večnej slávy.
Tradícia Cirkvi ich vymenúva dvanásť: „láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť,
dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“ (Gal 5,22-23).

Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí.
Túto zodpovednosť dosviedčajú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu,
kde vládne ako pravidlo nežnosť, odpustenie, úcta, vernosť a nezištná služba.


Rodina je vhodným miestom na výchovu k čnostiam.


Táto výchova si vyžaduje učiť sa odriekaniu,
zdravému úsudku a sebaovládaniu ako podmienkam každej pravej slobody.

 

KKC

                                                                  Zdroj obrázku: www.katolickenoviny.sk

NTc1NWY