Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Toto je deň, ktorý ..
„Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“

Aký deň, pýtam sa?

Ten, ktorý dáva vznik životu, počiatok svetlu, pôvodca svetla, čiže sám Pán Ježiš Kristus, ktorý hovorí o sebe: „Ja som deň; kto chodí vo dne, nepotkne sa.“

To znamená: Kto nasleduje Krista vo všetkom, dostane sa v jeho šľapajach až k trónu večného svetla; ako sa on sám modlil za nás k Otcovi, kým bol ešte v tele: „Otče, chcem, aby aj tí, čo uverili vo mňa, boli tam, kde som ja; aby aj oni ostávali v nás, ako ty vo mne a ja v tebe.“

 

 

 

z Veľkonočnej homílie starovekého autora

L.Záborský "Duša chváli Boha"

NjEyN