Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív tri osoby jedna bytost
Tri osoby, ale jedna bytnosť

„Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je jeden jediný pravý Boh,

večný, nesmierny a nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevýslovný,

Otec, Syn a Duch Svätý: totiž tri osoby, ale jedna bytnosť, podstata
alebo úplne jednoduchá prirodzenosť.“

 

KKC

L. Záborský - Človek pred Najsvätejšou Trojicou

NjMzY