Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Najsvätejšia Trojica
Najsvätejšia Trojica

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice

je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe.

Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery
a svetlom, ktoré ich osvetľuje.

KKC

 L. Záborský - Človek pred Najsvätejšou Trojicou

YjljNj