Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O výchove svedomia
O výchove svedomia

Výchova svedomia je celoživotná úloha. Už od prvých rokov vedie dieťa k poznávaniu a zachovávaniu vnútorného zákona vnímaného morálnym svedomím.

Rozumná výchova učí čnostiam, ochraňuje alebo oslobodzuje od strachu, sebectva a pýchy, od nezdravých pocitov viny a hnutí samoľúbosti, ktoré pochádzajú z ľudskej slabosti a z ľudských chýb. Výchova svedomia zaručuje slobodu a prináša pokoj srdca. Pri formovaní svedomia je Božie slovo svetlom na našej ceste.

Máme si ho osvojovať vierou a modlitbou a uvádzať ho do života. Takisto si máme spytovať svedomie, majúc na zreteli Pánov kríž. Pomáhajú nám pritom dary Ducha Svätého, ako aj svedectvá a rady iných a vedie nás učenie predkladané autoritou Cirkvi.

KKC

OWQ4M2JlY