Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Božích požehnaniach
O Božích požehnaniach

Božie požehnania sa prejavujú
v obdivuhodných a spasiteľných udalostiach; takými sú:
narodenie Izáka, východ z Egypta (Pascha a exodus),
darovanie Zasľúbenej zeme, vyvolenie Dávida,
Božia prítomnosť v chráme, očisťujúce vyhnanstvo
a návrat „malého zvyšku“.

Zákon, Proroci a Žalmy, z ktorých je utkaná liturgia vyvoleného ľudu,
pripomínajú tieto Božie požehnania
a zároveň na ne odpovedajú dobrorečeniami chvály a vďakyvzdania.

 

 

KKC

                 Zdroj obrázku: Vlastný archív MV

NzZkMzg1