Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Milosť Pána Ježiša
Milosť Pána Ježiša Krista

„Milosť Pána Ježiša Krista
a láska Boha [Otca]
i spoločenstvo Svätého Ducha“ (2Kor 13,13)

majú zostávať vždy s nami a prinášať ovocie aj po slávení Eucharistie.

 

KKC

L.Záborský - Človek pred Najsvätejšou Trojicou

NGI1Z